Defi 101 Farm an toàn — Hệ Polygon

Đại Việt
2 min readApr 14, 2022

--

Cách farm an toàn nhứt vẫn là stablecoin.

Luôn luôn phải có stablecoin 20% toàn bộ tài-sản.

cách farm stable-coin bằng

  1. Single staking qua AAVE
  2. Add Lp -USDC/USDT.
  3. Mượn stablecoin thông qua Qi và lập lại bước 2. Tuyệt đối hạn chết mượn stablecoin mua coin khác ( dễ bị thanh lý).

Ví dụ có 40$ thì làm sao để phân chia vốn đồng đều.

  1. Mua Quick → Single staking dc Dquick ( lãi 20%) sau đó thế chấp tại Qi ( mượn 50% MAI).
  2. Lấy Mai này áp dụng theo cách 1 hoặc 2 như trên. Chi tiết:
  • Add Lp stabkecoin tại Quickswap. Nhận lãi bao gồm 2 cái = Phí swap của pool + lãi dquick. ( % thì mình chưa tính được) Nhưng có thể claim lãi dquick và đổi sang Quick. ( hình 1)
Hình 1
  • Có Quick này có thể áp dụng tương tự cách 1 hoặc single staking Quick ở pool syrus.
Lãi từ stablecoin pool → Được Quick → Staking Quick → Fuse

Sẵn tiện có thể swap Fuse → Volt ( sàn DEx) → Staking Volt ( lãi 12%) → Ta được xVolt staking tại Befi (46%)

Tính Apr sơ sơ tổng = 116% ( cho phương pháp này)

Hệ Polygon

--

--

Đại Việt

Một kẻ lang thang trên biển rộng trời cao. Viết cho bản thân và gia đình tôi. Anchor: https://anchor.fm/mikael-lee