Bánh-Mỳ Tình-yêu và Hôn-nhân

Đại Việt
5 min readAug 4, 2022

--

Lại là mình đây mọi người, xin cảm ơn những người lạ hay ghé đọc trên kênh của mình. Đây là nhật ký cả cuộc đời mình, mình chiêm-nghiệm và viết ra nhằm mục đích (giải quyết vấn đề shadow) và cũng là lời khuyên cho chính gia đình mình sau này. Các nhân vật bên dưới chỉ là tượng trưng nhưng dựa trên chất liệu của cuộc sống của mình. Mỗi người đều có con đường đi riêng và hãy tôn trọng họ.

|Cái cây muốn vươn tới thiên đường phải đâm rễ xuyên vào địa ngục.

The tree that would grow to heaven must send its roots to hell.| -Friedrich Nietzsche

Vào bài:

Trong suốt dịch dã vừa qua, là thân phận con người mình cũng phải trải qua nhiều biến cố, nhưng biến cố làm cho mình đau 1 phần linh hồn đó là người yêu và mình có lựa chọn đi riêng. Vì nỗi buồn đó mà mình có viết vài cảm nghĩ dựa trên các câu trong Kinh-Thánh.

Đọc đoạn 1 cô-rin-tô 13: 3–8 ( trang 472) → Đoạn văn nói về cách tình yêu được thực hiện không chỉ qua môi lời mà thực hiện qua hành động.

1 cô-rin-tô 13: 3–8

→ Hlabar khan ră gah don băt kơ xi gah bơr pơ ma dech tơng mă păng tơ drong jang dị.

Mình hay dùng đoạn trên để làm sợi dây liên kêt với bạn L (tạm gọi là L).

Matthew 4, 1:-13 ( trang 6) hoặc trang 156
Matthêu 4,1–11 Trang 6

→ Đoạn văn diễn giải cuộc đối-đầu chạm-cháng giữa Chúa Giê-su và Ma quỷ cám giỗ. Ma-qủy ở đây ta hiểu rằng sự ham muốn thế-tục đạt được mà không phải thông qua Đức Chúa Trời mà nhờ cây quyền năng của Ma-quỷ. Luôn luôn có sự đánh đổi giữa thỏa mãn thân xác và sự đấu tranh phần Người ( còn được gọi là Linh Hồn) ( Câu số 4) “ Đã có lời chép rằng, người ta không chỉ sống bởi bánh nhưng mà từ lời Thiên Chúa phán ra”. Ví dụ được thỏa mãn phần Con bằng sự sự xa hoa, sự nổi tiếng và uy-quyền trên trái đất này bằng cách đánh đổi cả Linh-hồn và vi phạm giao ước với Thiên Chúa thì liệu đó có phải là sự thật mà người chủ đem lại cho mình. Ma-quỷ luôn hứa hẹn sự sung sướng ngắn-hạn nhưng khi gần tới đích nó lại có lý do thay đổi kế hoạch làm cho mình ( người đi theo) cảm thấy như bị dắt mũi. Họ trưng bày trước mắt ta là sự khổ sở, và cách họ giúp đỡ và quảng bá lòng nhân từ của họ qua các phương tiện đại Chúng. Liệu đó có phải cách mà Chúa Giê-su thường bảo chúng ta thực-hành hay không?

Mt 6, 1–6.16–18

“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

→ Diễn giải: Có người thì khi làm từ thiện tay trái thì luôn luôn phải cho người khác biết rằng “ Đây là tay trái của tôi làm nhé, họ giơ cánh tay lên và đợi chờ các tiếng tách… tách và rồi thế mới xong việc”

Mát-thêu 7:17

“Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu.”

Diễn giải: Nếu người chủ mình là người như thế nào thì khi ấy chính mình sẽ bị biến đổi để hoàn-hợp với người ấy. Hãy nhìn vào người Thầy thì ta sẽ đoán được học-trò học ra sao. Ta hãy nhìn vào đứa con thì có thể suy luyện ra bố-mẹ họ trông như thế nào, sống ra sao. Nếu người chủ của tôi là người ăn-mặc lòe loẹt và phong cách khoa-trương thì chắc hẳn tôi sẽ bị ảnh hưởng một cách vô thức mà thôi. “Gần mực thì đen thì đèn thì sáng là vậy”. Còn về bản thân là

tôi-tớ mòn-hèn này chỉ duy nhất chọn Chúa Giê-su là đấng toàn năng trên mọi loại vật là người mà tôi sẽ luôn luôn phụng-sự.

Cầu xin Chúa nhân từ và sự thương xót của Ngài để dẫn đưa những con người mà Ngài đang che chở, mặc khải và dẫn lối cho họ quanh trở về.

Markô 8 34–36 — trang 113

Cầu nguyện cho em Luin và sự soi sáng của Chua sẽ dẫn lối trên con đường dương giang này.

Amen

--

--

Đại Việt

Một kẻ lang thang trên biển rộng trời cao. Viết cho bản thân và gia đình tôi. Anchor: https://anchor.fm/mikael-lee