Bánh mì Đơn côi và thủy chung

Hello các bạn, lại là mình đây. Hiện tại mình cảm thấy buồn lắm. Tại sao ư? Vì người mình yêu thương bấy lâu, khi mình có tranh luận về một người đàn ông khác với cô ấy, mình toàn nhận những cảm xúc tiêu cực ùa về. Mình cũng chẳng biết rằng nếu cứ như vầy hai đứa sẽ chịu đựng được bao lâu.

Thế nào là người ah thiên liêng kết nghĩa? Người đàn ông này chẳng muốn gặp mình, viết và nói ra những lời làm cho mình phát “ghê gớm”. Bình thường thì hai đứa chúng tớ thì rất là vui vẻ hòa thuận. Sau ghi mình được bạn gái mình kể là người đàn ông tới nhà thăm và nói lời chào tạm biệt. Lòng mình lại dấy lên sự suy nghĩ. lòng khổng hiểu.

Khi bạn gái không muốn gặp mình, đã viết ra những lời rất thẳng thừng rằng nếu mình cố tiếp tục nhắn tin hay đến thăm thì cô ấy sẽ chặn và không gặp mặt. Tôi là bạn trai cô ấy, mà còn bị viết như vậy. Còn người đàn ông kìa là gì, mà tại sao không dám nói và viết ra những lời như thế. Tôi chán nản, tôi dọn đồ lên nơi vắng vẻ, tìm sự bình yên. Chẳng muốn yêu ai nữa, giờ tôi chẳng còn niềm tin và sự mãnh liệt để yêu ai đó. Khoản thời gian tại thời điểm sự việc xảy ra ( tầm 2 tuần đầu tháng 10), tim tôi như kiểu 1 nét dao khắc vào, cổ tôi thì đã có viết thương, nơi đó như 1 lần nữa bị cắt thêm. Tôi đau mà chẳng biết chia sẻ với ai.

Và buổi cuối cùng, cô ấy đã nói chuyện và bảo rằng: Cho dù gì đi chăng nữa, người đàn ông đó vẫn là anh 2 thiêng liêng, sau này sẽ lên chứ Thầy và làm Cha xứ của tui em. Nghe mà buồn và chán nản. Lúc ấy tôi thua rồi. Lúc ấy trời mưa, tôi chạy lên gặp em mà e thì lại chẳng muốn gặp tôi. Mặc dầu sau đó em có lên thăm tôi vào ngày 20/10/. Tôi vui chứ nhưng mà viết thương lòng nó đâu có dễ dàng lành lại được. Tôi tự hỏi lần sau tôi có phải trải qua những sự việc kinh hoàng như vậy nữa không.

Người đàn ông đó không tôn trọng tôi, còn có ý định giết tôi nữa. Ấy vậy mà bạn gái tôi chẳng nhìn ra điểm đó, cho rằng là bình thường. Tôi buồn vì bạn gái tôi không đứng về phía tôi mặc dầu tôi có lòng muốn biết quan hệ giữa hai người cuối cùng là gì. anh em thiêng liêng trên chữ nghĩa hay có một điều gì đó giấu diếm. Tôi đọc chat box mà thấy khó chịu lắm. Haha dẫu sao thì ông ta có kiến thức, địa vị xã hội, và sắp làm Cha nên tôi nghĩ tôi chẳng có cửa để tranh đấu lại.

Tôi ghi ra những gì đã xảy ra và vài cảm nhận. Nếu như bạn gái tôi yêu tôi thật lòng thì đã chọn về phe tôi rồi.

Giờ tôi chẳng còn niềm hi vọng vui vẻ nào nữa, mọi thứ như vô cảm.

--

Một kẻ lang thang trên biển rộng trời cao. Viết cho bản thân và gia đình tôi. Anchor: https://anchor.fm/mikael-lee

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Đại Việt

Một kẻ lang thang trên biển rộng trời cao. Viết cho bản thân và gia đình tôi. Anchor: https://anchor.fm/mikael-lee