Notes: Mình có góp vui trong này đấy. Hehe

Ngày 2 tháng 4 năm 2021

Bánh canh Thần Kinh

Dear các anh em. Mình nói thiệt, mấy anh em đọc bài ông Andy mà không ngộ ra được thì nhọc công ổng viết, mà cũng nản lòng edit như mình. Ông Andy không hề xúi anh em đi đấu với gia đình, hay với bất kỳ thế lực nào khi anh em chưa đủ sức. Làm vậy là dại.

Mấy em nên nhớ: Caesar của nhà thờ CG lúc đầu khi nó không đấu lại với đạo Lương trong tư…


Link

Bánh canh Dương Khí

Sáng này qua nhà vợ ăn sáng với mẹ vợ, nhân tiện hỏi lại vụ chung cư có ma ghẹo gia đình Việt Kiều. Mẹ vợ mình nói là họ là gia đình 3 người từ Mỹ về, 2 đứa con đi chơi, nhưng người mẹ thực ra là có bệnh, không hiểu sao bên Mỹ chữa không hết, về Việt Nam tìm thầy chữa bằng thuốc Nam. Tự nhiên nhớ tới chuyện lão Andy kể, nên mở laptop lục lại, ghi xuống cho anh em.

Thời đại này do ảnh hưởng của phim ảnh…


Ngày 12 tháng 3 năm 2020

Tôi không xem tướng mệnh cá nhân. Chỉ có thể nói một chút thế này: tướng có hình tướng, thanh tướng, và thần tướng.

Hình tướng là dễ xem nhất, vì sách đều đã viết. Nhưng vì dễ xem nhất, nên độ chính xác cũng là thấp nhất.

Thanh tướng khó xem hơn, vì ngoài kiến thức, phải kinh qua thực tế, những người thành công trong đời, ít nhiều đều có giọng nói hay, rất hiếm mới có người ở ngôi cao mà giọng nói dở. Muốn làm được việc với người xung…


Ngày 15 tháng 3 năm 2021

(Edit: bài này không phải của tác giả, chỉ là chọn lọc và tổng hợp từ các trao đổi giữa tác giả với người kia, mọi người có thể uống tạm chờ tác giả quay trở lại, tạm gọi là cà phê Rubicon, xin để dấu hoa thị bên cạnh để phân biệt với cà phê do tác giả viết)

Cà phê Rubicon*

- Tại sao nói người đi nhà thờ Catholic thờ Caesar chứ không thờ Jesus?

Trước hết, nên làm rõ vấn đề. Có hai Caesar trong lịch sử. Một là Julius…


[cũ] Cà phê Inner Gods 2

Ngày 16 tháng 3 năm 2021

Ly cà phê trước bắt đầu bằng một câu chuyện tình u tối bước ra từ trang sách của Dostoievsky. Nhưng tình yêu không phải là vấn đề trọng tâm, nó chỉ là một phạm vi rất nhỏ bé ví dụ cho tình huống một khi tâm hồn yếu đuối đang khao khát có sức mạnh và quyền lực, sẽ bóp nát một sinh mệnh khác nhỏ bé mong manh hơn nó ngay khi nó nhận ra rằng nó không có đủ sức mạnh để song hành cùng…


NGày 16 tháng 3 năm 2021

[cũ] Cà phê Inner Gods 3

Dostoievsky từng nói rằng, đại để nếu như nhìn vào lịch sử, không một ai có thể nói rằng lịch sử loài người là một chuỗi những sự kiện mà các quyết định xảy ra có lí trí. Tất cả đều hết sức hỗn loạn, hỗn loạn tới độ người ta không thể hiểu nổi tại sao lại có những chuyện hết sức man rợ có thể xảy ra. Tinh thần của Kinh Dịch là mọi chuyện đều có nguyên do, và tất cả đều có vận hành…


[cũ — ly cà phê này giống như ổng cà khịa hơn là nghiêm túc]

Cà Phê Inner Gods 4

Thuật thôi miên là một bí thuật, giống như việc tiến nhập vào tâm trí người ta, gieo vào đó một ý tưởng, một trật tự tư tưởng. Người ta chấp nhận lối nghĩ, hay luồng tư tưởng đó như một phần của nội tâm, họ không thắc mắc nó tới từ đâu nữa, tự nhiên xem nó như một phần của mình.

Cách đây ở Việt Nam quãng độ gần trăm năm, có một kỹ thuật thôi miên như…


Cà phê Bí tích thanh tẩy.

(Edit: đây là một bản tổng hợp dang dở về Bí Tích Thánh Tẩy ông Andrew trả lời cho người ta. Cái đoạn sau chưa đọc xong thì bị đổi pass mất. Thiệt là uổng!

Có người đọc cà phê Dante, hỏi tác giả về Bí Tích Thánh Tẩy chỉ có riêng ở đạo CG. Tác giả nói rằng thực chất baptism bắt nguồn từ baptizo trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là trầm mình trong nước — immerse. Nhưng ban đầu nó không có ý nghĩa đó, rất có thể người Hy Lạp nhìn…


Ngày 26 tháng 3 năm 2021

(Edit: “Ban cho gã mọi phước lành trên đất, nhấn chìm gã trong hạnh phúc tới độ chẳng còn gì ngoài những bong bóng nổi lên nhảy múa trên niềm vui sướng vô bờ,… đúng lúc đó sự vô cảm và báng bổ sẽ bước ra từ lòng gã, và gã sẽ xuống tay với anh một cách ghê tởm. …

Đại Việt

Một kẻ lang thang trên biển rộng trời cao. Viết cho bản thân và gia đình tôi. Anchor: https://anchor.fm/mikael-lee

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store